Hummeren kan ta livet av den beste

Stadig flere fisker hummer. I år er det over 30.000 som har registrert seg for å fiske etter det som kalles et av verdens mest eksklusive skalldyr. Samtidig er den hyggelige hummerjakten ikke uten risiko. 

 

HAUGESUND: Her langs vår del av kysten kan vi fiske hummer til 30. november. Desto viktigere er det å passe på sikkerheten.