Travelt for Helse Fonna

Smittesykdommer og behovet for øyeblikkelig hjelp merkes i korridorene på sykehusene. Spesielt når det hele toppes med høye innleggelsestall for koronasmittede.