– De ville jo helst hatt vaksine i går

Mens den tredje doosen koronavaksine rulles ut til folket, er også vaksinetelefonen i Haugesund travel med folk som ønsker sin første.