Lena har kledd seg om i snart to år

Omfattende omkledning er blitt en av hverdagsrutinene for ansatte på korhortavdelingen ved Haugesund sykehus.