Regjeringen vil fjerne fritidskortene

Høsten 2020 fikk alle barn i Haugesund mellom 6 og 18 år en gave fra regjeringen. Hver vår og høst får de 1000 kroner øremerket fritidsaktiviteter. Nå ønsker den nye regjeringen å fjerne ordningen. Argumentet er at ordningen ikke treffer bredt nok.

HAUGESUND: Haugesund ble trukket ut som en av 12 kommuner i pilotprosjektet. Erfaringene fra de 11 andre er tilsvarende.