Høy fart på fotballgruppen under Barn Er Bra-Festivalen

På andre dag av Barn Er Bra-Festivalen møtte vi de som deltok på fotballgruppen.