Vil ruste opp Vangen

Jan Anvedsen er en flittig bruker av Haraldsvangområdet. Nå tar han til orde for en real opprusting av området.