Kristoffer gir seg ikke

Ennå er det et stykke igjen til vekta er der den må være av sikkerhetshensyn. Men pågangsmotet til Kristoffer er i ferd med å overbevise både Haugaland Kraft og NAV. De vurderer nå å ta Kristoffer inn igjen.

KRISTOFFER: Haugaland Kraft og NAV møtes for å diskutere Kristoffer sin sak. I perioden fram  til sommeren kan han nå få mulighet til å vise, om han er den som skal få en av de to lærlingeplassene.

Få med deg tredje episode i serien om Kristoffer.