– Jeg blir lei meg når jeg ser planene

Arkitekturopprøret i Haugesund har samlet underskrifter for å sørge for at budskapet blir hørt i bystyret. På ett døgn passerte initiativtakerne 300 underskrifter, slik at utbyggingen av Kronå havner på politikernes bord.

HAUGESUND: Hovedargumentet bak innbyggerinitiativet er at Kronå blir bygd ut i stil med omgivelsene, og at høyhus ikke skal stenge utsikten fra byen mot sundet. 

Utbygger Odd Hansen har allerede redusert antall leiligheter for å redusere høyde og gi mer rom rundt Sentrum Brygge.