Snudde vogntoget ved foten av Karmsund bro

Det var en uvanlig manøver de ble vitne til, bilistene som stod i kø og så et vogntog ta en u-sving på øysiden av Karmsund bro forleden. Foranledningen var antakeligvis at sjåføren plutselig oppdaget at kjøretøyet var for høyt til å kjøre over broa på lovlig vis.