Hvem er det som har valgvake her da?

Det lyser rødt langt oppi bakken, men det er et parti til høyre for sentrum som samles her.

HAUGESUND: FrP sparer ikke på eplene, når de møtes.