– Vi må tørre å snakke om elefanten i rommet

Andelen hele faste stillinger innen helse og omsorgssektoren er på litt over 28 prosent på landsplan. Alt for lite, mener stortingsrepresentant Margret Hagerup.