Kompani Førland gir alt

Psykiske og fysiske utfordringer, blod, svette og tårer preger TV2-suksessen Kompani Lauritzen. Det går ikke fullt så hardt for seg på Førland skule, men at ungene liker eksersis, er det ingen til om.

TYSVÆR: Disse ungene går ikke på skolen, de tjenestegjør. Og i anledning skolestart ble mellomtrinnet gjort om til Kompani Førland.