Aibel med klart budskap til politikerne

Det er full aktivitet på Aibel. Johan Sverdrup P2-prosjektet er godt i gang. I følge Aibel-sjef Ole Sandvik hadde fremdriften vært umulig uten innleid arbeidskraft. Politikerne derimot er uenige om bruk av bemanningsbyråer. For der opposisjonen vil stramme inn eller forby, mener Høyre at forbud vil gi for store utfordringer for næringslivet.

HAUGESUND: – Folk treng faste jobbar, og bedriftene treng faste ansette fagarbeidarar, ikkje lausarbeidarar. SV vil avvikla bemanningsbransjen, og erstatta den med offentleg arbeidsformidling og utleige mellom produksjonsbedrifter, sier Ingrid Fiskaa, stortingskandidat, til TV Haugaland.