Kirken utvider i forbindelse med Falkeids bisettelse

Fredag bisettes Kolbein Falkeid. Det er ventet mange mennesker til Vår Frelsers kirke. Nå utvides antall mennesker som kan følge Falkeid til sin siste hvile.