Bli med på dugnad i Bjørgene

Har du gått tur i Bjørgene på Torvastad? Nå er stiene der ute enda enklere å forsere etter at en ivrig dugnadsgjeng har kappet og sagd vekk de verste hindringene.