Strikkhoppet ble avlyst

I helgens Frokost TV har vi besøk av de to streikende lærerne May Britt Haugland og Sverre Skjold. Her forteller medielærerne fra Vardafjell at de planlegger strikkhopp og fjellklatring i Åkrafjorden for å markere streikeviljen. Siden UNIO-streiken ble avblåst i ettermiddag publiserer vi imidlertid saken umiddelbart.