To av Norges beste fond har adresse Haugesund

Det lokale forvaltningsselskapet Vibrand melder om gode tider etter et magert koronaår. Tre nyansatte og to av de beste fondene i Norge gir grunn til optimisme.

HAUGESUND: Med effektiv negativ rente på bankinnskudd er det stadig flere som får øynene opp for sparing i fond.