Elisabeth lever med sykdommen vi nesten ikke våger å snakke om

I mai måned retter verden sin oppmerksomhet mot Huntingtons sykdom. En sjelden, arvelig sykdom vi tidligere nesten ikke snakket om. Fremdeles velger mange av dem som kan ha fått genfeilen å ikke tenke på sykdommen, før den eventuelt slår ut. Men fargerike Elisabeth Håkonsen har valgt å være åpen.

HAUGESUND: Har en av foreldrene Huntingtons sykdom, har barna 50% sjanse for å arve den. Likevel rammer den få, Elisabeth Håkonsen er en av 17 i Helse Fonna-regionen som er rammet.

Huntingtons gir seg utslag i typiske ufrivillige og ukontrollerte bevegelser av armer og bein, vi får smerter og mister etter hvert oss selv i demensen som følger med. Og det er det Elisabeth frykter mest.

Da Elisabeth skjønte hvilken veg livet hennes kom til å ta, kledde hun seg i rødt. Hun ryddet også i prioriteringene sine, etter at den fryktede testen hennes for 17 år siden viste seg å være positiv.

– Jeg hadde flink pike-syndrom så det holdt. Jobb var også hobby i det at jeg jobbet mye! Jeg lot alltid plikter komme foran fornøyelse. En person som er veldig nær meg og kjenner meg godt, fortalte etter en stund, at når hun så hvordan jeg endret livet mitt, var hun glad på mine vegne, at jeg testet positivt. Ellers ville jeg aldri hatt et så lykkelig liv. Kanskje dette kan være en trøst, eller en annen måte å takle svaret på, enn å gi opp og legge livet sitt i grus.

Møt Elisabeth i videoen over.