Nå gir de videre det de selv har fått

Kvinner landet rundt etablerer nå nettverket KISS, Kvinner i sosialomsorgens service. Og nå starter det i Haugesund.

HAUGESUND: Her er det ikke bare den som sliter med rus, som skal få hjelp, familien rundt skal også bli sett og hørt. Mange av dem som engasjerer seg i KISS har selv kjent på smerten et liv i avhengighet kan føre med seg. 

Onsdag 19. mai arrangerer KISS åpen kveld. Hør mer i videoen.