Arkitekten som formet byen

Få personer, om noen, har formet byen mer enn arkitekt Einar Halleland. Flere av hans bygg har fått sentrale posisjoner i bybildet og vært med å gi Haugesund navnet «Tårnbyen». I episode 1 av denne miniserien får vi vite mer om to av byggene hans, Haugesund fengsel og Hauge skole.