Vil ha eget pakkeforløp for personer som sliter med rus

Personer som sliter med rus og har psykiske utfordringer må få bedre oppfølging. Det er budskapet fra brukerrepresentant Karl Olaf Sundfør.