Demens blir lettere å leve med, dersom vi snakker om det

Innen 2030 vil Haugesund og Karmøy ha rundt 30 og 40 prosent flere demente enn i dag.Det kommer til å prege hverdagen til langt flere enn de som blir rammet av sykdommen.

HAUGESUND: Det er mye følelser rundt demens. Mye vi hadde hatt godt av å snakke om. Og siden demens ikke én diagnose, men en rekke ulike typer, trengs det også kursing.

Årets digitale demenskurs er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen, kommunene Sveio, Tysvær, Karmøy, Haugesund og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna.

Oppstart er 6. april.