Les også:

Finn og Daniel er Karmøys svar på Lars Monsen