Mistanke om brudd på karantenebestemmelsene i Tysvær

To personer er meldt smitte av mutert koronavirus i Tysvær. Ukjent smittevei fører til bekymring hos kommuneoverlegen. Kommunen er usikre på om de smittede har overholdt karantenen.