Denne bilen skal produsere TV fra hele regionen

TV Haugaland har fått seg ny produksjonsbil. Dermed ligger alt til rette for TV-produksjon fra hele regionen.