Britisk koronaversjon påvist ved Aibel. Omfattende smittesporing igangsatt