Økningen i arbeidsledigheten er betydelig lavere enn NAV hadde fryktet

Uansett hvor gode tidene er, går arbeidsledigheten alltid opp i januar. Men i januar i år er økningen på Haugaland betydelig lavere enn NAV hadde fryktet.

HAUGESUND: Selv om andelen arbeidssøkere kan se stabilt for høy ut, er det god sirkulasjon blant arbeidssøkerne. En god del får jobb og kan gi plassen sin i køen videre til nye søkere.

Og selv om permitteringsperioden nå er forlenget til høsten, er rådet klart. Søk jobb.