Karmøy kommune informerer (Uke 3)

Det er få nye smittetilfeller på Karmøy, men det pågår et stort arbeid for å sikre vaksinering av de som ønsker koronavaksine. Politisk skal planen "leve hele livet" behandles. Innholdet i planen vil kreve endring i dagens samfunn.