De bygde seg et paradis mellom himmel og jord

Like ovenfor den idylliske stranda i Vargavika ligger det et tun, som ser ut som det alltid har vært der. Riktig nok lå det et småbruk her fra gammelt av, men dagens tun er nesten nytt. Arkitekten har bare tatt historien og naturen med på råd.

TYSVÆR: Åse Hovda Flindall og Alex Flindall hadde tenkt å bygge hytte her, før norsk-britiske Alex kjente at nå var han kommet hjem. Her ville de bo. For det er utenfor allfarveg du kommer tett på deg selv, naturen og dyrelivet. Slik er det på tun Selhammar i Hinderåvåg. Og det er Åsa som er arkitekten. 

Da Tysvær kommune skulle tildele den høythengende byggeskikksprisen for 2021, var det  lett å lande på ekteparet Flindall som hadde vært modige, ny–  og gammeltenkende i en unik kombinasjon.