Utfordrende smittesituasjon på Haugalandet

Smittetakten i regionen er stigende. Det gir mye arbeid til smittesporingsteamet til kommunene.