Inviterer næringslivet til dialog

Haugalandskommunene inviterer onsdag næringslivet til å delta i et digitalt møte for å få innspill om eventuelle tiltak som følge av smittesituasjonen.