En større nedstenging kan innføres parallelt i kommunene

Virus kjenner ingen grenser. Haugalandet må ses på som ett felles bo- og arbeidsmarked under pandemien. Så selv om livet på Haugalandet fortsetter med de smittevernsreglene vi hadde i forrige uke, kan en større nedstenging innføres raskt og parallelt.

HAUGESUND: Det kan skje dersom det registreres mye smitte i en av kommunene. Men mye smitte er et upresist begrep. Vel så viktig som antall er hvor smitten oppstår, og hvor stor oversikt en har på miljøet rundt de smittede.

Hør mer i videoen.