– Gjedna det

Olve, 14 år, er oppvokst på en gård i Vikedal, der de kan si "fjedle", når de skal på fjellet. Nå skal det samles inn dialektprøver fra unge og eldre på Haugalandet.

TYSVÆR: Dialektprosjektet «Ska sei» er i gang. Dialektene på Haugalandet er i endring, og nå skal ungdomsskoleelever og besteforeldre intervjues. Resultatene skal lagres i en database, som skal gjørs tilgjengelig for forskning.

14 år gamle Olve er en av dem som stiller opp. Han legger merke til ord de unge i Vikedal bruker, som er fremmede for ungdom i Haugesund.

– Ord som «gjedna» og «naua» for eksempel.

Nå trenger prosjektet flere som vil delta med dialekten sin.