Hvordan har du det, egentlig?

Hadde det ikke vært fint om noen tok seg tid til å høre svaret ditt? Og attpåtil gjøre noe med det, dersom du kjenner skoen trykker. Er du en av 13500 personer i nordfylket som fikk en sms eller mail i dag, kan du nettopp det.

HAUGESUND: For første gang blir det nemlig gjennomført en folkehelseundersøkelse i Rogland.