Siste:

Golfdrømmen – Sporten der utstyret og kølla kan være avgjørende

Når man skal slå seg fra hull til hull er ofte utstyret og kølla helt avgjørende for resultatet som oppnås. I dagens episode av "Golfdrømmen" er det golfkølla som får mesteparten av fokuset.