Syv år gamle Even elsker motorsport

For syv år gamle Even er det motorsport som gjelder. Han er en av de som nå tar i bruk NMK Haugaland sitt nye tilbud.