To nye linjer til Hauge videregående skole

Hauge videregående skole har etter en ankeprosess fått gjennomslag for planene sine. Nå er det klart at skolen får anleggsgartnerfaget.

KARMØY: Samtidig ser det nå ut til at salg og service kommer på plass til høsten 2021. 

Hauge vgs har vinklet tilbudet sitt inn mot unge og voksne, som av en eller annen grunn har falt utenfor det ordinære løpet for utdannelse og yrkesliv. Anleggsgartnerfaget tenker de er et tilbud mange kan lande på.