Foreldre reagerer på avlyst besøksdag for skolestartere

Overgangen mellom barnehage og skole kan for mange barn være til spennende og føre til usikkerhet. Det er også grunnen til at det hvert år arrangeres besøksdag for skolestarterne i haugesundsskolen. I år er den dagen imidlertid avlyst. Det får foreldre til å reagere