Siste:

Økt trafikk over Karmsund Havn, tross Koronanedstengning

Trafikktallene fra Karmsund havn for årets fire første måneder levner liten tvil. Selv om det har vært en liten økning totalt sett, har Koronapandemien gjort et solid innhogg på veksten i havnen.