Angsten blir sterkere under koronaen

Rune Lindanger har lidd av angst siden han gikk på videregående for tjue år siden. Selv om 37-åringen føler han har kontroll på sin egen angst nå, hører han at mange med lignende diagnoser som han selv, har det ekstra tøft nå når koronaen isolerer oss.