Utsira, Utsira, kjæraste øy 

Sirasangen går som en rød tråd gjennom folket og feiringen på øya. Teksten sitter inne hos de fleste av de 193 innbyggerne. Barnehageungene kan synge den, og korpset spiller den.

UTSIRA: Bli med til Utsira og opplev fire årstider på en maidag. Møt barnehageungene, som aldri synes det er for kaldt å spise is. Fjerdeklassingene som bruker helt andre ord enn grunnlovsfedrene, men som er like glade i landet og hjemplassen. 

Daniella og Hans fra Nederland, som kom til Utsira for ni år siden. Nå bor de og driver Dahmsgård restaurant og kafe i den gamle røde skolen. Og ja, de elsker dette landet. Det gjør Utsirapresten også, som i tillegg setter stor pris på maten deres.

Og ingen 17. mai uten at vi minnes dem som gav alt for landet. Som 19 år gamle Lars Martin Klovning, lettmatros om bord i S/S Polyana, som aldri kom hjem til Utsira etter en torperdering. I år la lillebror Reidar Klovning, pensjonert ordfører, ned krans foran minnestøtta til Lars Martin.

Til enhver tid er det en stor prosent av øyas befolkning som spiller i korpset. I et av husene mist på øya kunne familien hatt korps som mellomnavn. Der har sønnene Henrik og Viktor gener fra de to store korpsfamiliene Klovning og Mathiassen.

Alt dette og mere til i videoen over.