Siste:

Gjennomførte «optimistkortesje» på Karmøy

Som en støtteærklæring til frontlinjearbeidere under koronakrisen, trosset mange utrykningskjøretøy snøbygene, og stilte opp på Norheim i forkant av kortesjen som gikk Karmøy på langs.