Silderogn mot psoriasis

Kan sild også romme medisin? Det er ikke utenkelig for et ekstrakt fra silderogn har vist seg effektivt mot psoriasis under kliniske prøver ved Haukeland sykehus.

GULLKYSTEN: Fagsjef Hogne Hallaråker i Artic Nutrition har god tro på godkjenning av ekstraktet som legemiddel. Det vil i så fall åpne et marked på 2-3 milliarder kroner. Bare i Norge lider 150 000 mennesker av hudsykdommen.

Intervjuet er tatt opp før koronaepidemien brøt ut, men Hallaråker sier at salget av oljeekstraktet går som før. Dersom epidemien varer svært lenge, kan den forsinke godkjenning av oljeekstraktet som legemiddel, men også dette er
det liten grunn til å frykte, mener Hallaråker.