Den doble krisen skaper store utfordringer

Den doble krisen, korona- og oljepriskrisen gir store utfordringer for næringslivet i Rogaland. Og for oljeleverandørnæringen er det ikke snakk om omstilling akkurat nå, men overlevelse.

HAUGALANDET: NORCE-rapporten, som bygger på 90 telefonbaserte intervjuer med sentrale bedrifter i hele Rogaland, viser at tjenesteytende næringer er hardest rammet så langt, mens oljeleverandørnæringen, bygg og anlegg og industri venter fall fremover.

Hør mer i videoen.