Her lages det visirer til helsepersonell på dugnad

På Gründerloftet går 3D-printerne dag og natt. Her lages det visirer til helsepersonell. Til nå er over 30 000 produsert i en storstilt dugnad landet rundt. 

HAUGESUND: Den nasjonale dugnaden finansieres med spleis. Sjukehusene vil betale kostpris. Så lønnen for de som produserer begrenser seg til vissheten om at en bidrar i en krise. Pluss takknemligheten fra helsepersonellet.