Siste:

Jarl Vidar Meling

Denne presten er ikke som alle andre

Har du sett en prest i djevelmaske før? Hva med en prest i hvit prestekjole som viser hvor lite anvendelig en slik habitt ville ha vært for en snikskytter? Eller som spiser røde snopefisk til middag? Alt for å spre det glade budskap.

ETNE: Per Hjemdal tenker at i disse tider, når folk ikke kommer til kirken like mye som før, må presten komme til folket. Gjerne på en kjent og kjær plattform, som for eksempel Instagram. Og budskapet skal være noe Martin Luther kunne satt navnet sitt under. 

Her kan du følge Per Hjemdal på Instagram: Presten Per