Siste:

Jarl Vidar Meling

Psykisk helse: Kommunen åpner hjelpetelefon

Koronaepidemen påvirker oss ikke bare fysisk. Usikkerhet, isolasjon og endring påvirker oss psykisk. Avdeling Lavterskel psykisk helse i Haugesund kommune tilbyr derfor hjelpetelefon for alle over 18 år uten henvisning fra lege.

HAUGESUND: Og kanskje kan det bli nødvendig å lese mindre nyheter i perioder som en hjelp til selvhjelp.

– Summen kan være skremmende, tenker Helga Espeland, seksjonsleder for Lavterskel psykisk helse. 

Hjelpetelefonen har nummer 916 57 082