Siste:

Jarl Vidar Meling

Hvordan skåner vi de eldste?

Vi er med rette opptatt av hvordan vi snakker med barna om kriser, men i denne tiden er det vel så viktig å snakke med våre eldre foreldre. Det er de som står i fare for å bli hardest rammet av pandemien. Og det er de som kan kjenne mest på ensomhet med ekstra strenge smitteverntiltak.