Siste:

Jarl Vidar Meling

Vil hjelpe de fattige tilreisende hjem

Kirkens Bymisjon gjør nå alt de kan for å opprettholde flest mulig av sine tilbud. I forhold til fattige tilreisende er de i dialog med NAV om eventuell hjemsendelse i morgen.

HAUGESUND: I Kirkens Bymisjon jobber de nå klokt og kreativt for å hjelpe de mest utsatte blant oss. Flere trenger hjelp nå når bankene har stengt lokalene, andre får mat utlevert i ferdigpakkede poser. Andre igjen kan trenge en prat på telefon, nå når de blir sittende alene hjemme.

De fattige tilreisende er nå i en ekstra vanskelig situasjon, og Kirkens Bymisjon har tatt kontakt med NAV for å se på eventuelle muligheter.

– NAV gjør individuelle vurderinger ut fra Sosialtjenesteloven og forskrift om sosiale tjenester. I saker hvor personer fra utlandet oppholder seg i Norge lovlig, men er uten bopel i riket, må NAV vurdere om det skal ytes bistand til hjemreise hvis personen ber om det, sier Åge Hansen i NAV Haugesund